Eeba Hawaasa Oromoo Tingvoll fi Romsdal

poster_from_postermywall

Kabajjamoota ummata Oromoo hundaaf!
Duraan dursinee, maqaa KHG OCTMR-tiin, baga nagaan nuuf jiraatan isiniin jenna!! Asumatti aansinee wonti osoo dhiifama isin hingaafatin birra hin darbne tokko guyyaan duraan beeksisa itti maxasine  irraa guyyaa kanati sababa iddoo qophii itti qopheeffachuu barbaane nu jalaa qabame galmma biraa dhabuu irraan akka ta’e akka nuuf habatanii guyyaa amma itti jijjiirame kanati dhuftanii akka nu woliin dabarsitan jedhaa dogongora uumameef dhiifama isiniin jenna.
Akkuma beekamu Hawaasa Oromoo Tingvoll fi Romsdal Norway (OCTMR) hawaasa yeroo dhiyoo keessa hundeefame ta’uun isaa ni beekama. Haata’uu malee, hanga hundeefamee asitti hujiilee hawaasa Oromoo boonssan hedduu dalaguti jira. Isaan dalagaman keesaa Aaadaa Saba Oromoo ummata biyya keesa jirutti argisiisuu, seenaa saba Oromoo barsiisuu fi Afaan Oromoo ijoollee biyya ormaati dhalatan barsiisuu dabalatee Gaafii mirga dhala namummaa kan sabin Oromoo sarbamee/dhabee jiru debisiisuuf gaafilee barbaachisaa ta’an qaama dhimmi ilaaluuf dhiyaasaa jira of-fuulduras haala cimaa ta’een kan itti fufunu tu’uu isaa ni beeksisfina. Kanaaf, Eebi Hawaasa Oromoo Tingvoll fi Romsdal Norway Onkololeessa/Oktober 12.2013 waaree-dura sa’aa 3:00 AM-11:00 Hlkan-qixee akka lak. EU-tti ta’uu isaa ni beeksina. Kanaaf, kootaa woliin haa kabajinuu! “Wolitti heddummatee jirbiin Arba hiiti” jedhuumiiree! Akkasumas waan dandeettan hundaan hawaasa kana jabeessuu irratti akka qooda keessan baatan abdii fi kabajjaan waamicha isinii dabarsina.

Galatoomaa!

Koree Hawaasa Oromoo Tingvoll Norway

Advertisements

One thought on “Eeba Hawaasa Oromoo Tingvoll fi Romsdal

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s